New Designees

Congratulations on earning the CPCU® designation!

Discover all of the invaluable benefits now available to you through your membership with the CPCU Society, including more than $2,000 worth of technical education resources, engagement with your local chapter, and much more.

New designees of 2023

 • 2022
 • Charlene Anderson, CPCU
 • James William Bayne, CPCU
 • Jacob Bignell, CPCU
 • Brian Timothy Collins, CPCU
 • Kayla Goodfellow, CPCU
 • Robert Howell, CPCU
 • Dawn R. Jackson, CPCU
 • Clay Lindner, CPCU
 • William H. H Walters, CPCU
 • 2021
 • Frank Baker, CSP, CPCU
 • Lisa R R Cromwell, CPCU
 • Leighann Dietz, CPCU
 • Riley England, CPCU
 • Daniel Gabbard, CPCU
 • Seth Graber, CPCU
 • Jennifer Gross, CPCU
 • Jason Jang, CPCU
 • Matthew Klotz, CPCU
 • Scott Koressel, CPCU
 • Joshua Mc Corkle, CPCU
 • Matt Noble, CPCU
 • Seth Reynolds, CPCU
 • Ryan Rhoads, CPCU
 • Eric Richmond, CPCU
 • Melissa J. Rightley, CPCU
 • Meagan Sadowski, CPCU
 • Cortland Simsic, CPCU
 • Tyson Vaughn, CPCU
 • 2020
 • James P. Apple, CPCU
 • Christopher M. Davis, CPCU
 • Ashley Deno, CPCU
 • Amanda Dorsett, CPCU
 • Darrin Earley, CPCU
 • Jereme S Grissom, CPCU
 • Kevin Scott Hartzell, CPCU
 • Megan Hunt, CPCU
 • Michael Jones, CPCU
 • Stephanie Moriarity, CPCU
 • Jennifer Pressley, CPCU
 • Robert Runkle, CPCU
 • Michelle Snyder, CPCU